Το νερό είναι ζωή και ειδικά το καθαρό πόσιμο νερό είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά μας. Οι σύγχρονοι συνειδητοποιημένοι σε θέματα υγείας, άνθρωποι δίνουν μεγαλύτερη αξία από ποτέ στο πόσιμο νερό το οποίο πρέπει να πληρεί τους κανόνες Υγιεινής.