Αντλία θερμότητας hi-power υψηλών θερμοκρασιών τύπου split αέρος–νερού μόνο για θέρμανση ή θέρμανση και ψύξη με θερμαντική απόδοση από 10,8 έως 15,17 kW και ψυκτική απόδοση από 9,8 έως 13,5 kW

Αντλία θερμότητας τύπου split με ενσωματωμένο boiler για θέρμανση και ψύξη με ψυκτική απόδοση από 9,8 έως 13,5 kW και θερμαντική απόδοση από 10,8 έως 15,17 kW

Αντλία θερμότητας τύπου split αέρος–νερού μόνο για θέρμανση ή θέρμανση και ψύξη με θερμαντική απόδοση από 4,50 έως 16,06 kW και ψυκτική απόδοση από 4,47 έως 14,7 kW

Αντλία θερμότητας τύπου split με ενσωματωμένο boiler για θέρμανση και ψύξη με ψυκτική απόδοση από 9,8 έως 13,5 kW και θερμαντική απόδοση από 10,8 έως 15,17 kW

Αντλία θερμότητας τύπου split αέρος–νερού με θερμαντική απόδοση από 4,7 έως 10,0 kW

Αντλία θερμότητας excellia με λέβητα συμπύκνωσης αερίου και ενσωματωμένο boiler ζεστού νερού χρήσης 120 lt

Αντλία θερμότητας excellia με λέβητα συμπύκνωσης πετρελαίου και ενσωματωμένο boiler ζεστού νερού χρήσης

Boiler από επισμαλτωμένο χάλυβα με αντλία θερμότητας τύπου split χωρητικότητας 200 ή 300 lt