Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου/αερίου ισχύος : 22 έως 120 kW

Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών με ενσωματωμένο boiler ισχύος : 18 έως 34 kW

Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος : 125 έως 500 kW

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/αερίου ισχύος : 110 έως 500 kW

Λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου/αερίου ισχύος : 90 έως 560 kW

Λέβητες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου/αερίου ισχύος : 90 έως 500 kW

Διμεταλλικοί  λέβητες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου με ανοξείδωτο εναλλάκτη για  συμπύκνωση καυσαερίων με βαθμό απόδοσης 103% ισχύος : 35,4 έως 53,7 kW

Διμεταλλικός λέβητας compact πετρελαίου πολύ χαμηλών θερμοκρασιών με ανοξείδωτο εναλλάκτη για συμπύκνωση καυσαερίων με βαθμό απόδοσης 104% ισχύος: 12,9 έως 28,9 kW

Διμεταλλικοί λέβητες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών με ενσωματωμένο boiler 150 lt ισχύος: 18 έως 34 kW

Μαντεμένιος λέβητας πολύ χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου ή φυσικού αερίου με ανοξείδωτο εναλλάκτη για συμπύκνωση καυσαερίων με βαθμό απόδοσης 103% ισχύος: 20,2 έως 107,3 kW

Σελίδα 1 από 2