Το σύστημα Tacker είναι το ευέλικτο σύστημα τοποθέτησης για τις απαιτήσεις στην κατασκευή κατοικιών. Τα ειδικού τύπου στηρίγματα Τacker φροντίζουν για την ασφαλή στερέωση των σωλήνων στις υψηλής ποιότητας πλάκες Tacker. Το ειδικού τύπου εργαλείο Tacker, κατάλληλο και ευέλικτο για τις συνθήκες της οικοδομής προσφέρει εύκολη και γρήγορη επεξεργασία του συστήματος.

Το νερό είναι ζωή και ειδικά το καθαρό πόσιμο νερό είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά μας. Οι σύγχρονοι συνειδητοποιημένοι σε θέματα υγείας, άνθρωποι δίνουν μεγαλύτερη αξία από ποτέ στο πόσιμο νερό το οποίο πρέπει να πληρεί τους κανόνες Υγιεινής.