Θέρμανση

Θέρμανση (0)

Λέγοντας Κεντρική Θέρμανση, εννοούμε ένα σύνολο οργάνων και συσκευών, κατάλληλα προσαρμοσμένων μεταξύ τους, που σκοπό έχουν την παραγωγή θερμότητας. Η θερμότητα αυτή, χρησιμοποιείται για την θέρμανση των χώρων που κατοικούμε και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Η κεντρική θέρμανση διαφέρει από τις συμβατές θερμάνσεις (τζάκια, θερμάστρες πετρελαίου ή ξύλου κλπ), στο ότι για την δημιουργία της καύσης, δεν χρησιμοποιούν το οξυγόνο που βρίσκεται μέσα στον χώρο που ζούμε και επομένως είναι η πιο υγιεινή μορφή θέρμανσης.

Το όλο σύστημα αποτελείται κυρίως από τον λέβητα, τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τις διατάξεις ασφαλείας, την δεξαμενή καυσίμων, και την καπνοδόχο. Περισσότερο πολύπλοκα συστήματα χρησιμοποιούν επίσης ηλεκτρικές βάνες αυτονομίας, ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, διατάξεις παραγωγής ζεστού νερού για χρήση, όργανα αντιστάθμισης κλπ.

Υποκατηγορίες

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Ενδοδαπέδια θέρμανση (1)

Η Ενδοδαπέδια θέρμανση, που θεωρείται από πολλούς καινοτομία στο πεδίο των εφαρμογών θέρμανσης, αποτελεί τεχνική που εμφανίζεται στην αρχαιότητα με βασική καύσιμη ύλη τα καυσόξυλα και μέσο μετάδοσης τον αέρα, που διαχέονταν σε υπόγεια κανάλια κάτω από τα δάπεδο.

Η Ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί με νερό χαμηλής θερμοκρασίας, από 30°C - 45°C, που κυκλοφορεί σε σωλήνες εγκιβωτισμένους στο δάπεδο. Η θέρμανση διαχέεται ομοιόμορφα στο χώρο μέσω ακτινοβολίας ζεσταίνοντάς τον και προσφέροντας μια αίσθηση θερμικής θαλπωρής, με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Η χρήση του δαπέδου σα θερμαντικό σώμα είναι το χαρακτηριστικό που προσδίδει στη δαπεδοθέρμανση τη πλειοψηφία των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει.

Προβολή άρθρων...
Αντλίες θερμότητας

Αντλίες θερμότητας (8)

Αντλίες θερμότητας ονομάζουμε τις συσκευές που μας παρέχουν την δυνατότητα να μεταφέρουμε ενέργεια από έναν χώρο χαμηλής, σε έναν χώρο υψηλότερης θερμοκρασίας.
Οπως ακριβώς δηλαδή στην υδραυλική, το νερό πηγαίνει μόνο του (ρέει) από το ψηλό σημείο στο χαμηλό (λόγω βαρυτητας) και χρειαζόμαστε μια αντλία νερού για να κάνουμε την αντίστροφη κίνηση (να ανεβάσουμε το νερό ψηλά), έτσι και η θερμότητα, "ρέει" από μόνη της από το σώμα υψηλής θερμοκρασίας (ζεστό) στο σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας (κρύο) και χρειαζόμαστε μια "αντλία θερμότητας" για να αντιστρέψουμε την κίνηση της ενέργειας και να την μεταφέρουμε από την χαμηλή θερμοκρασία (κρύο) στην υψηλή (ζεστό).

Προβολή άρθρων...