Λέβητες ξύλου πυρόλυσης ισχύος: 25 έως 80 kW

Λέβητες pellets ισχύος: 4 έως 48 kW

Χυτοσιδηροί Λέβητες αερίου χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος: 11 έως 60 KW

Αναλογικός πίνακας οργάνων λέβητα για σταθερή θερμοκρασία βάση του θερμοστάτη λειτουργίας.

Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου/αερίου ισχύος : 22 έως 120 kW

Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών με ενσωματωμένο boiler ισχύος : 18 έως 34 kW

Λέβητες pellets με κάδο αποθήκευσης ισχύος: 4 έως 48 kW

Χυτοσιδηροί λέβητες αερίου χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος: 72 έως 144 KW

Ψηφιακός πίνακας οργάνων λέβητα για σταθερή θερμοκρασία.

Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος : 125 έως 500 kW

Σελίδα 1 από 2