Το CME Booster παρέχει σταθερή πίεση νερού για μια ποικιλία οικιακών εφαρμογών. Αυτό σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης δεν ενοχλείται πλέον από διακυμάνσεις στην πίεση του νερού λόγω αυξομειώσεων στη ζήτηση ή λόγω εκκινήσεων και παύσεων της αντλίας.

Ο ALPHA2 είναι το πιο πρόσφατο και πλέον καινοτόμο μέλος της οικογένειας κυκλοφορητών υψηλής ποιότητας της Grundfos.

Η Grundfos έλυσε το μυστήριο του ελέγχου μεταβλητής πίεσης νερού για τον τελικό χρήστη. Με ένα CM Booster PM2, η πολύπλοκη λειτουργία και οι αινιγματικές παράμετροι αποτελούν παρελθόν.

Το CM Booster PM1 της Grundfos είναι ένα συμπαγές πιεστικό συγκρότημα για παροχή νερού σε οικιακές εφαρμογές.

Το CM Booster PT της Grundfos είναι ένα αυτόματο πιεστικό σύστημα για την παροχή νερού σε οικιακές και αγροτικές εφαρμογές καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις όπου οι μικρές διαρροές είναι αναμενόμενες.

Το CM Booster PS της Grundfos είναι ένα αυτόματο πιεστικό σύστημα για την παροχή νερού σε οικιακές και αγροτικές εφαρμογές καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις όπου οι μικρές διαρροές είναι αναμενόμενες.

Η οριζόντια πολυβάθμια αντλία CM (Centrifugal Modular, Φυγοκεντρική Δομοστοιχειωτή) διαθέτει δύο κύρια χαρακτηριστικά, το συμπαγές μέγεθος και τη δομοστοιχείωση, που καθιστούν εφικτές τις πολλαπλές διαμορφώσεις. Βασικά, η αντλία αποτελείται από μία σειρά εναλλάξιμων μονάδων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί να συνεργάζονται απρόσκοπτα, ανεξάρτητα από την εφαρμογή.